Poniższa prezentacja stanowi koncepcyjne rozwiązanie i pokazuje możliwości jakie dajeprzedmiotowa nieruchomość. Zaproponowane zagospodarowanie jest przykładowe i prezentuje potencjał tego terenu, przy jednoczesnym poszanowaniu jego piękna i wyjątkowości. Najważniejszym założeniem koncepcji jest wizualne połączenie z naturą, a projektowane bryły mają dwa oblicza - z zewnętrznej strony jest to „czarna szczelnie zamknięta skorupa” a z drugiej strony architektura maksymalnie otwarta na otaczający nas świat jest na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony architektura zapewnia nam bezpieczeństwo i separuje nas od reszty otoczenia. Zaproponowane rozwiązania projektowe i zagospodarowanie terenu dają szeroki wachlarz możliwości pod względem etapowania inwestycji jak również pod względem jej ewentualnego podziału na mniejsze jednostki. Przedstawiona propozycja stanowi pokaz możliwości urządzenia tego terenu przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych wynikających z zasad zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących przepisów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się przedmiotową koncepcją zabudowy terenu.

 

Poniższa prezentacja stanowi koncepcyjne rozwiązanie i pokazuje możliwości jakie dajeprzedmiotowa nieruchomość. Zaproponowane zagospodarowanie jest przykładowe i prezentuje potencjał tego terenu, przy jednoczesnym poszanowaniu jego piękna i wyjątkowości. Najważniejszym założeniem koncepcji jest wizualne połączenie z naturą, a projektowane bryły mają dwa oblicza - z zewnętrznej strony jest to „czarna szczelnie zamknięta skorupa” a z drugiej strony architektura maksymalnie otwarta na otaczający nas świat jest na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony architektura zapewnia nam bezpieczeństwo i separuje nas od reszty otoczenia. Zaproponowane rozwiązania projektowe i zagospodarowanie terenu dają szeroki wachlarz możliwości pod względem etapowania inwestycji jak również pod względem jej ewentualnego podziału na mniejsze jednostki. Przedstawiona propozycja stanowi pokaz możliwości urządzenia tego terenu przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych wynikających z zasad zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących przepisów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się przedmiotową koncepcją zabudowy terenu.

 

Poniższa prezentacja stanowi koncepcyjne rozwiązanie i pokazuje możliwości jakie dajeprzedmiotowa nieruchomość. Zaproponowane zagospodarowanie jest przykładowe i prezentuje potencjał tego terenu, przy jednoczesnym poszanowaniu jego piękna i wyjątkowości. Najważniejszym założeniem koncepcji jest wizualne połączenie z naturą, a projektowane bryły mają dwa oblicza - z zewnętrznej strony jest to „czarna szczelnie zamknięta skorupa” a z drugiej strony architektura maksymalnie otwarta na otaczający nas świat jest na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony architektura zapewnia nam bezpieczeństwo i separuje nas od reszty otoczenia. Zaproponowane rozwiązania projektowe i zagospodarowanie terenu dają szeroki wachlarz możliwości pod względem etapowania inwestycji jak również pod względem jej ewentualnego podziału na mniejsze jednostki. Przedstawiona propozycja stanowi pokaz możliwości urządzenia tego terenu przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych wynikających z zasad zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących przepisów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się przedmiotową koncepcją zabudowy terenu.